• Zoho Remotely

    Kompletní balík aplikací v cloudu pro vzdálenou práci,

    spolupráci i poskytování podpory a služeb

    Jako pomoc všem, kteří jsou nuceni pracovat

    z domova nebo vzdáleně. Pro udržení v kontaktu...

ZOHO Remotely - nástroje pro vzdálenou komunikaci

ZOHO Remotely je balík 11 pracovních a komunikačních aplikací v jednom uceleném uživatelském rozhranní, určený pro vzdálenou komunikaci a spolupráci jak mezi zaregistrovanými uživateli ZOHO Remotely tak i mimo tuto skupinu. Umožňuje tak velmi jednoduše výměnu dat a vzájemnou okamžitou nebo dlouhodobou komunikaci mezi vámi a vašimi zákazníky.

Pomocí ZOHO Remotely můžete pořádat telekonference, videokonference, můžete sdílet a vytvářet různé typy souborů potřebných k vaší práci, jako jsou tabulky, dokumenty nebo prezentace. Obsah můžete sdílet jak volně tak s časovým omezením nebo po zadání jednorázového přístupového hesla. Můžete s ostatními sdílet vaše projekty, časové plány a harmonogramy prací, můžete zadávat úkoly ostatním uživatelům a nebo úkoly od vašich zákazníků přijímat. Můžete vzdáleně prezentovat jak prostředí vašeho počítače, nebo jednotlivé apikace či soubory a prezentace nebo můžete vzdáleně přistupovat do počítačů vašich zákazníků a poskytovat jim servisní či jiné vzdálené služby. Můžete mimo kancelář ve venkovním prostředí pracovat s augmentovanou realitou a v reálném čase jak přijímat pokyny od návody od externích pracovníků nebo naopak poskytovat tyto návody a postupy na reálně snímaných scénách.

Jednotlivé aplikace můžete spravovat v jednom přehledném prostředí, které umožňuje řízení přístupu uživatelů, nastavení přístupových práv, sledování využití a pod.

Zákazníky a jiné externí uživatele můžete do aplikací pozvat jednoduchým zasláním přístupového linku přes email, bez nutnosti jejich registrace.


Chci zdarma využít do 1.7.2020
Aplikace ZOHO Remotely
ZOHO CRM

ZOHO Cliq

Cliq je nástroj pro sdílení zpráv a souborů v reálném čase. Toto řešení šetří váš čas a zajišťuje okamžitou komunikaci. Součástí jsou soukromá a veřejná fóra, video a hlasové hovory, zabezepečené a vyhledatelné chaty včetně historie. Nabízí také konfigurovatelné inteligentní "boty" a integraci s dalšími aplikacemi.

ZOHO Campaigns

ZOHO Meeting

Meeting je aplikace pro online prezentace, webináře a setkání. Umožňuje nahrávání průběhu webinářů pro pozdější přístup, sdílení pracovní plochy a předávání řízení v rámci setkání. Sdílení plochy je umožněno jak v rámci celého prostředí tak i pouze aplikačního okna.
Webináře a online schůzky lze plánovat a zasílat pozvánky do kalendářů účastníků pomocí souboru schůzky, kompatibilního s různými typy pracovních kalendářů.

ZOHO Forms

ZOHO Assist

Assist nabízí vytváření servisního spojení na vyžádání, které umožní operátorovi vzdálený přístup do počítače zákazníka, sledování dějů, instalaci programů nebo přenosy souborů. 
Může být využit i pro vzdálený přístup k vlastnímu počítači v práci, například při práci z domova.

ZOHO Workdrive

ZOHO Lens

Lens umožňují vidět situaci nebo problém očima vašich zákazníků nebo pracovníků na místě. Lze v reálném čase získat přístup ke kameře chytrého zařízení - mobilu nebo tabletu z vašeho počítače a na dálku nalézt řešení, které lze do obrazu zakreslit či zvýraznit na 3D objektech a okomentovat. Vše lze nahrát.

ZOHO Forms

ZOHO Projects

Projects umožňují plánování a sledování práce vaší i celého týmu tak aby vše probíhalo dle nastaveného harmonogramu. Máte celkový přehled díky Gantovým grafům ale i detailní informace o plnění každého úkolu nebo milníku. Můžete vytvářet vlastní šablony projektů, personalizovat datové položky potřebné pro sledování projektů. Úkony lze automatizovat a zajistit tak jejich sdílení a zprocesování bez nutnosti osobního zásahu.

ZOHO Workdrive

ZOHO ShowTime

ShowTime je školící platforma pro spolupráci všech účastníků, jako jsou školitelé, experti, management a další zdroje, v reálném čase. Lze využít tabuli pro poznámky a kreslení, společný mikrofon, sdílení obrazovek a nahrávání. Na závěr můžete použít nástroje pro vyhodnocení setkání, získání zpětné vazby a průzku, tak abyste ze setkání získali skutečné co nejvíce.

ZOHO CRM

ZOHO Sprints

Jednou z výzev při práci v týmu je plánování a sledování všech aktivit. Bez správného nástroje dojde dříve nebo později k výpadkům nebo naopak opakování. Sprints vám umožní sledovat průběh a postup úkolů a zjistit vždy aktuální stav. Díky mnoha integracím na další nástroje, jak od Zoho nebo dalších dodavatelů, lze tento nástroj agilní vývoj a projekty, uzpůsobit přesně takovému procesu, který vám plně vyhovuje.

ZOHO Campaigns

ZOHO WorkDrive

S Workdrive můžete spravovat vaše osobní a týmové soubory online a být tak kdykoliv dostupni. Celá platforma zajišťuje maximální bezpečnost dat a sdílení souborů jednotlivých uživatelům prostřednictvím šifrování, jak při přenosu, tak i uložení, v bezpečnostním standardu ISO 27001 a SOC Type II.

ZOHO CRM

ZOHO Writer

Výkonný textový editor pro tvorbu profesionálních dokumentů a jejich sdílení v týmu v reálném čase. Všechny běžné editační funkcionality včetně kontroly gramatiky, návrhy stylů, schvalovací procedury a postupy v rámci týmu, intergrace s WordPressem a mnoho dalších nástrojů.

ZOHO Campaigns

ZOHO Sheet

Zoho Sheet je tabulkový procesor-kalkulátor, pro práci s daty, jejich vyhodnocení a další sdílení s týmem či externími uživateli, tak jako v případě Writeru, v reálném čase. Samozřejmostí je množství funkcí pro práci s daty i animované grafy s možností umístění na internetové stránky.

ZOHO CRM

ZOHO Show

Show vám umožní vytvořit a prezentovat vaše myšlenky a nápady kdykoliv a kdekoliv. Jednoduše vyberete grafické a obsahové téma prezentace a převedete váš příběh do jednotlivých slidů. Pracujte s obrázky, videi, grafy, tweety a animacemi. Můžete sdílet, publikovat a vysílat vaše výtvory na veřejných nebo soukromých forech a komunikačních kanálech, včetně webů, blogu, sociálních mediích a mnoho dalšího.