• PFC Business Registers

    Programové rozšíření (plugin) pro ZOHO CRM

    Automatická i individuální aktualizace z českého

    obchodního registru ARES a slovenského obchodního

    registru

Tato rozšíření vám umožní velmi rychlé a pohodlné vyhledání požadovaného subjektu a stažení jeho údajů do CRM. Možnosti automatizace kontroly údajů zajistí, že vaše databáze firem, jejich adres a údajů o IČO, DIČ nebo spolehlivosti plátce DPH tak bude stále aktuální, bez nutnosti pravidelné manuální kontroly.
Dále můžete vidět ukázky funkčnosti pluginu pro ARES (Český obchodní registr). Funkčnost pro Slovenský obchodní registr je obdobná.
Podmínkou použití tohoto pluginu je akceptace PFC jako vývojového partnera ze strany uživatele. Možnosti instalace jsou v některých cenových plánech omezeny a pokud se Vám nepodaří plugin nainstalovat dle připojených instrukcí, doporučujeme kontaktovat naši podporu.
Více informací k registru ARES můžete nalézt zde

 Více informací k Slovenskému obchodnímu registru lze nalézt zde

Chci získat link na plugin
CENA PLUGINU PFC Business Registers

Licence na uživatele, je vhodná pro menší instalace s nižším počtem uživatelů. Platí se za všechny aktivní uživatele v CRM, 100kč za uživatele na měsíc. Při roční jednorázové platbě je sleva 25%.


Licence na instalaci CRM, je vhodná pro větší instalace s rozsáhlejším počtem uživatelů. Platí se za CRM jako celek 1000Kč za měsíc. Při roční jednorázové platbě je sleva 25%.

Chci získat link na plugin
POPIS FUNKČNOSTÍ

Výběr způsobu importu firemních údajů

Import ARES údajů
ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Plugin je přístupný při volbě vytvoření nového zákazníka v modulu "Zákazníci".
V záhlaví této záložky (Zákazníci), která obsahuje údaje o jednotlivých společnostech nebo obchodních subjektech, se objeví tlačítko "načíst z ARES".

Stále zůstává zachována možnost ručního zadání údajů nového zákazníka.


Výběr správného záznamu z ARES

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Po stisknutí tlačítka "načíst z ARES" se otevře obrazovka s možností výběru typu hledání. Zde jsme vybrali hledání podle názvu společnosti.
Dále je třeba zadat název společnosti, který nemusí být úplný. V případě hledání například mezi ekonomickými subjekty - fyzickými osobami, kterých může být větší počet, je možno souběžně zúžit hledání zadáním ulice nebo města, v kterém hledaný subjekt sídlí.
Ve spodní části se objeví výsledky hledání, po kliknutí na šipku vpravo se toto okno rozevře a zobrazí více vyhledaných subjektů, pokud zde jsou. Volba subjektu se děje vybráním správného záznamu a kliknutím na tlačítko "Vybrat"

Volba výběru záznamu ARES podle IČO

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Při výběru typu vyhledávání, je možno volit i hledání podle IČO. Pokud takový údaj máte k dispozici spolu s názvem společnosti, vede tento způsob k jednoznačnému určení subjektu a celkový výběr je rychlejší.
Obdobným způsobem se potvrdí import výsledku.

Stav importu při nalezení již existujícího shodného záznamu

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Tento stav zamezuje vytváření duplicitních záznamů v CRM.

V případě, že již záznam pro uvedenou společnost existuje, dostane uživatel informaci o existenci tohoto záznamu a možnost vybrat si z dvou následných možností.
Může přejít na již existující záznam a podívat se na něj, upravit jej, nebo překontrolovat, kdo jej pořídil.
Druhou alternativou je "Pokračovat"  k porovnání obou záznamů.

Kontrola již existujícího záznamu

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Pokud potřebujete jednorázově zkontrolovat aktuálnost firemních údajů, které evidujete ve vašem CRM, máte možnost využít funkci kontroly stávajícího záznamu. 
Na kartě kontrolované firmy máte v záhlaví možnosti stisknout tlačítko "Zkontrolovat ARES". Po vyvolání této funkce dojde k provedení srovnání existujících záznamů v CRM s aktuálními záznamy v Obchodním Registru.

Při kontrole údajů společnosti nebyly nalezeny rozdíly

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Výsledek kontroly aktuálnosti údajů se vám zobrazí v okně.

Při kontrole záznamu společnosti byly nalezeny rozdíly

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Pokud dojde k nálezu odlišností mezi záznamem v ARES a aktuálním záznamem ve vašem CRM, dostanete o tom informaci s přehledně vyznačenými rozdíly a možností vybrat si, které údaje chcete ponechat. Nad sloupcem záznamů je vyznačen zdroj, z kterého tato data pochází, zda z vašeho CRM nebo z ARES obchodního registru.

Pravidelná automatická kontrola vybraných záznamů

ARES registr plugin by Pro Futuro Consulting

Programové rozšíření (plugin) PFC CRM Business Register umožňuje také pravidelnou kontrolu vybraných záznamů podle různých kritérií, která se dají nastavit v ZOHO CRM v rámci pracovních postupů (workflow). Lze volit spouštění v určitých časových obdobích nebo i jednorázově dle jiných kritérií jako jsou adresa, město, psč, telefonní číslo, název společnosti, aktivita obchodního vztahu či jiné, zákazníkem určené kritérium.

Tento způsob aktualizace má svá omezení, vyplývající z maximálního možného denního nebo nočního počtu dotazů do ARES Obchodního registru a z vybraného scénáře automatických aktualizací. Více informací můžeme poskytnout na dotaz ke konkrétnímu případu.

Chci získat link na plugin